Aktualno

Invalidi in hitrejši vstop na trg dela:

 

PONOVNA IZVEDBA BREZPLAČNE DELAVNICE:

Aktiviranje invalidov in težje zaposljivih za lažji vstop na trg dela

Kip vizija d.o.o., v Lesnično, 29.08.2019 ob 8:30

V sklopu operacije »Nadgradnja znanj in povezovanje kot izhodišče za razvoj novih produktov«, sofinancirane s sredstvi EKSRP, bo Kip vizija d.o.o. izvedla brezplačno delavnico:

Vsebina:

  1. Pojem invalidnosti. Pridobitev statusa invalida (pravne podlage).
  2. Možnosti zaposlovanja oseb z oviranostjo pri zaposlitvi.
  3. Težave pri vključevanju v delovno okolje.
  4. Zakaj zaposliti invalida? Posebnosti zaposlovanja invalidov, dokumentacija kot osnova za pridobitev pravic delovnih invalidov;
  5. Zaposlitvena rehabilitacija, usposabljanje na delovnem mestu, programi socialne vključenosti, zaposlitev na zaščitenem delovnem mestu;
  6. Spet na delo – motivacija, cilji, priložnosti, omejitve;

Še posebej vabimo iskalce zaposlitve – težje zaposljive, dolgotrajno brezposelne, invalide in vse, ki se srečujejo z zaposlovanjem tovrstne populacije.

Izvajanje: Vodja projekta in izvajalka delavnice je Miroslava Romih, univ. dipl. ekon., ki se že skoraj dvajset let ukvarja s problematiko zaposlovanja invalidov in težje zaposljivih oseb. Pri svojem delu se dnevno  srečuje z izzivi zaposlovanja invalidov, kadrovskimi postopki, svetovanjem ter ima dolgoletne izkušnje z vodenjem invalidskega podjetja.

Lepo vabljeni!

 

INVALIDI IN HITREJŠI VSTOP NA TRG DELA  (praktični napotki)

SVETOVALNA TOČKA IN-VEM (letak)

Dobrodošli  v svetovalni točki za invalide IN-VEM!