Aktualno

 

 IN-VEM

svetovalna točka za invalide

Kip vizija usposabljanje in zaposlovanje invalidov,

proizvodnja, storitve d.o.o.,

Lesično 71, 3261 LESIČNO

 tel: 03/80-95-066

 

INVALIDI, TEŽJE ZAPOSLJIVI izkoristite možnost brezplačnega svetovanja.

Informativna točka je vzpostavljena v sklopu operacije “Nadgradnja znanj in povezovanje kot izhodišče za razvoj novih produktov”, sofinancirane s sredstvi EKSRP.

 

Gradiva: 

INVALIDI IN HITREJŠI VSTOP NA TRG DELA  (praktični napotki)

SVETOVALNA TOČKA IN-VEM (letak)

Dobrodošli  v svetovalni točki za invalide IN-VEM!