Čez griče Kozjanskega in Obsotelja

ČEZ GRIČE KOZJANSKEGA IN OBSOTELJA

Zapori  Kozje kot turistična točka: https://www.kipvizija.si/?page_id=573

Projekt »Zgodovinske osebnosti Kozjanskega in Obsotelja kot odlična priložnost skupne promocije« smo izvedli partnerji Kip vizija d.o.o., Muzejsko društvo Kozje in Občina Kozje. Uvrščen je bil v Načrt izvedbenih projektov s strani Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko in potrjen s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

V sklopu projekta smo  raziskali zgodovinske osebnosti območja in jih s pomočjo družabne igre »Čez griče Kozjanskega in Obsotelja« vključili v predstavitev območja kot turistične destinacije.

Muzejsko društvo Kozje je postavilo razstavo »Sodstvo v Kozjem«, skozi katero so izpostavljeni zgodovinski liki (npr. sodnik). Razstava je na ogled v osrednjem delu  trga Kozje, poleg različnih drugih znamenitosti kot so graščina Kozje, muzejska zbirka Šola moje mame, Kroflnov mlin, cerkev sv. Eme, …

Občina Kozje je uredila prostore starih zaporov v Kozjem, Muzejsko društvo pa je postavilo  stalno razstavo, ki je del zanimive  turistične ponudbe celotnega območja LAS (občin Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje).