Romarski mozaik

Romarski mozaik

Akronim projekta: ROMARSKI MOZAIK

Cilji: Ohranjanje in prenos znanja o kulturni dediščini ter spodbujanje razvoja novih produktov.
Prijavitelj: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Partner: Kip vizija d. o. o.
Ukrep 4.1 Program razvoja podeželja

Rezultati: dve v operaciji izdani publikaciji o kulturni dediščini bosta predstavljali vir znanja prihodnjim rodovom, oblikovani bodo novi programi in delavnice za obiskovalce, znanje, pridobljeno v aktivnostih operacije, bo del programov kulturnih dni in drugih dogodkov.

Aktivnosti za doseganje ciljev: vodenje in koordinacija, promocija in obveščanje, izvedba delavnic baročne umetnosti, izvedba kulinarično-zeliščarskih delavnic, priprava in izvedba delavnice baročni detajli, izdaja knjige o propadanju in obnovi lesenih kipov iz kapel šmarske Kalvarije, izvedba dogodka Poletna muzejska noč in izdelava promocijske vrečke baročni mozaik.

Povzetek: Izhodišče operacije predstavlja dejstvo, da imamo na območju veliko pomembnih baročnih sakralnih spomenikov. Prvi problem, na katerega naletimo, pa sta premajhna osveščenost o pomembnosti teh spomenikov in premalo znanja o njih. Tako smo si zastavili, da bomo s pomočjo načrtovanih aktivnosti izpostavili nekatere značilnosti poletnih romanj, ki so se v preteklosti zelo intenzivno odvijala v teh krajih, osvežili znanje o značilnostih baročnih romanj in o hrani, ki je spremljala romarske shode (začetek zorenja sliv, blagoslov zelišč in kako lahko vse to vključimo danes v svoje življenje). Z medgeneracijsko zastavljenimi aktivnostmi želimo povezati starejšo generacijo, da deli spomine in svoje znanje z mlajšimi, mlade pa, da z inovativnimi idejami navdušijo starejše, kako lahko na stare običaje pogledajo s sodobne in v prihodnost zazrte perspektive. Ob običajih bomo obnovili znanje tudi o okraskih, značilnih za barok, in jih aktualizirali. Da v operaciji osveženo in na novo pridobljeno znanje ne bo zaman, bomo izdali knjižno publikacijo o ohranjanju enega najpomembnejših baročnih romarskih spomenikov, najmlajšim bomo priskrbeli pobarvanko, ki bo predstavljala prvo srečanje s tematiko ohranjanja dediščine, da se naše zamisli čim bolj popularizirajo, pa bomo poskrbeli s promocijskimi vrečkami, za katere želimo, da v čim večji meri obkrožijo Slovenijo, Evropo in svet.

Evropske komisije, namenjene EKSRP
Program razvoja podeželja