Turizem

Vabljeni v kraje bogate z zgodovino, prežete z  lepotami Kozjanskega parka!

Osebnosti Kozjanskega in Obsotelja

SODIŠČE KOZJE

KOZJE

ROGAŠKA SLATINA

ROGATEC

PODČETRTEK

ŠMARJE PRI JELŠAH

Projekt: »Zgodovinske osebnosti Kozjanskega in Obsotelja kot odlična priložnost skupne promocije«.

Obdobje izvajanja: september 2012 – september 2013

Projektni partnerji: Kip vizija d.o.o., Občina Kozje in Muzejsko društvo Kozje

Območje izvajanja: LAS Obsotelje in Kozjansko

  • Občina Rogatec
  • Občina Rogaška Slatina
  • Občina Šmarje pri Jelšah
  • Občina Podčetrtek
  • Občina Kozje

Sofinancerji:


Projektne aktivnosti:

Kip vizija d.o.o. – v sklopu projekta smo raziskali zgodovinske osebnosti območja in jih umestili v današnji čas ter jih povezali s kulturnimi in naravnimi danostmi območja kot del turistične ponudbe. Izbrane štiri skupine osebnosti smo posebej izpostavili v družabni igri »Čez griče Kozjanskega in Obsotelja« kot igralce in so povezani z različnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Zbrano gradivo o zgodovinskih osebnostih Kozjanskega in Obsotelja je prav tako objavljeno na spletni strani Kip vizija d.o.o.

Občina Kozje je sodelovala pri izvedbi projektnih aktivnosti, z zagotovitvijo prostorskih pogojev za postavitev stalne razstave »Sodstvo v Kozjem« in se aktivno vključevala v promoviranje turistične ponudbe območja LAS.

Muzejsko društvo Kozje – v sklopu projekta so zbirali, raziskovali ter arhivsko dokumentirali gradivo na temo sodstva v Kozjem. V nekdanjih zaporih Kozje so postavili stalno razstavo »Sodstvo v Kozjem« in pripravili zloženko o razstavi.

Zaključno dogajanje 28.09.2013

Informacije o možnosti ogledov zaporov Kozje:

Kip vizija d.o.o.

telefon: 03/80-95-066

Dobrodošli!